Nasze wartości:

Właściciele firmy: SZYMAŃSCY, PIEKARNICTWO, CUKIERNICTWO, P.Szymański, E.Szymańska Sp. j. deklarują, że nadrzędnym celem ich działalności jest:
-wychodzenie naprzeciw, zaspokajaniu potrzeb, wymagań i oczekiwań konsumentów, w myśl zasady - klient jest najważniejszy.
-utrzymanie niskich cen wyrobów przy zachowaniu najwyższej jakości.
-zapewnienie pełnego bezpieczeństwa zdrowotnego wyrobów.
-nieustanny rozwój firmy ukierunkowany na zaspokajanie potrzeb konsumentów.

Cel ten zamierzamy osiągać i utrzymywać poprzez wdrażanie łańcucha działań:

1.Stworzenie i utrzymywanie odpowiedniej do zakresu działania, struktury organizacyjnej firmy.
2.Przestrzeganie zasad: Dobrej Praktyki Higienicznej oraz Dobrej Praktyki Produkcyjnej.
3.Wdrożenia, utrzymania i nadzorowania: Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli - HACCP.
4.Nieustanne monitorowanie, doskonalenie i ocena procesów zachodzących w firmie.
5.Nadzór i monitorowanie jakości surowców od momentu przyjęcia aż do zakupu przez konsumenta wyrobu gotowego.
6.Doskonalenie, rozwój, motywowanie pracowników.
7.Związki z dostawcami i odbiorcami oparte na zasadach partnerstwa i poszanowania wartości.
8.Działanie firmy w oparciu o nowoczesne technologie oraz nowoczesne urządzenia produkcyjne i nieprodukcyjne.
9.Otwartość w kontaktach z konsumentami oraz orientację w potrzebach konsumentów.
10.Zachowanie zasad: rzetelności, uczciwości, etyki, przejrzystości wobec konsumentów, dostawców oraz wobec obowiazującego prawa.

Pracownicy firmy znają i utożsamiają się z Polityka Jakości opisaną tym dokumentem oraz świadomie podejmują i realizują działania
zmierzające do spełnienia zasad w nim określonych.

Właściciele zobowiązują się do nadzoru i aktualizacji Polityki Jakości oraz zmian wdrożonych procesów i procedur, zawsze gdy uznamy to za konieczne dla lepszego spełnienia oczekiwań konsumentów.

 

                                                       Paweł Szymański, Ewa Szymańska

Nowa hala produkcyjna zbudowana w całości z materiałów łatwozmywalnych, nowoczesne i wydajne piece a także przestronne i energooszczędne chłodziarki zapewniają bezpieczeństwo jakościowe wyrobu.


  

  

 

 

 

TITTLE.pl © 2001-2020 | odwiedzin: 250246 | © Piekarnia Paweł i Ewa Szymańscy tel. (44) 725 95 15 zawada@piekarniaszymanscy.pl