Aktualności

Poraz kolejny przystąpiliśmy do Certyfikacji naszych produktów. Jest to dla nas bardzo ważne, gdyż Loża Ekspertów ocenia produkty za smak, wygląd oraz stosunek ceny do jakości.

Dnia 27 kwietnia br. w Czeladzi miała miejsce jubileuszowa, dwudziesta, certyfikacja żywności biorącej udział w Ogólnopolskim Programie Promocyjnym „Doceń polskie”. Do atestacji zakwalifikowane zostały wyłącznie wyroby z tzw. polskim akcentem: produkowane z rodzimych składników, na podstawie tradycyjnej receptury lub na terenie naszego kraju.
Wszystkie artykuły spożywcze spełniające ten warunek zostały indywidualnie sprawdzone przez jury. Każdy produkt otrzymał od członków Loży Ekspertów noty w skali od 1 do 10 za smak, wygląd i stosunek jakości do ceny. Do zdobycia godła promocyjnego potrzebnych jest min. 7,5 pkt., natomiast wyroby z maksymalnymi notami są nagradzane także tytułem TOP PRODUKT.

W jubileuszowej certyfikacji wzięło udział 75 producentów z całego kraju. Loża Ekspertów oceniła łącznie 165 wyrobów różnego typu.

Chleb swojak i chleb żytni domowy ze słonecznikiem z oferty zawadzkiej firmy Szymańscy – Piekarnictwo, Cukiernictwo otrzymały od Loży Ekspertów maksymalne noty, dlatego też przyznano im certyfikat jakości „Doceń polskie” oraz tytuł TOP PRODUKT.
Co ważne, chleb swojak i chleb żytni domowy ze słonecznikiem zostały nagrodzone nie po raz pierwszy. Godłem promocyjnym wyróżniono je niemal dwa lata temu, podczas XIII atestacji produktów spożywczych. Ponowna ocena była konieczna, gdyż certyfikaty są nadawane właśnie na dwa lata; po upływie tego okresu wytwórca może dostarczyć produkt do powtórnego sprawdzenia. Loża Ekspertów raz jeszcze ocenia nagrodzony wcześniej wyrób i decyduje czy nadal spełnia on warunku programu. Ponowne uhonorowanie chleba swojak i chleba żytniego domowego ze słonecznikiem dowodzi, że ich producent - bez względu na upływający czas - utrzymuje wysoką jakość.

- Certyfikatem „Doceń polskie” honoruje się tylko rodzimą żywność wysokiej jakości. Godło promocyjne nadawane jest przez specjalistów z branży spożywczej, konsumenci mają więc pewność, że produkt opatrzony znakiem „Doceń polskie” został sprawdzony i warto po niego sięgnąć. Jednocześnie, certyfikat rozwiewa wszystkie wątpliwości dotyczące pochodzenia produktu, wybierając go kupujący wspierają polski sektor spożywczy - wyjaśnia Marek Bielski, twórca Ogólnopolskiego Programu Promocyjnego „Doceń polskie”. - Udział producenta w programie „Doceń polskie” dowodzi, że wytwórca nie boi się ocen niezależnych ekspertów. Certyfikat nadawany jest na podstawie ocen specjalistów; wyróżnienia nie są nadawane automatycznie wszystkim, którzy o niego zabiegają. Zdobycie certyfikatu jest więc prestiżowym osiągnięciem - podsumowuje M. Bielski.

 

Aktywnie uczestniczymy w życiu lokalnej społeczności.

Wspólnie z Krakowską Akademią Profilaktyki oraz samorządem lokalnym współtworzymy akcję: " Postaw na rodzinę ".

 

 

  

  

Nasze wyroby poddajemy ocenie i weryfikacji niezależnych ekspertów. W ostatniej ocenie OTRZYMALIŚMY CERTYFIKATY Ogólnopolskiego Programu Promocyjnego "Doceń polskie"

 


Dwa chleby piekarni Szymańscy z Zawady  (pow. tomaszowski) zostały uhonorowane certyfikatami programu 'Doceń polskie'. Decyzja o przyznaniu cennych wyróżnień zapadła 9 lipca w Krakowie. Eksperci docenili smak i wygląd produktów, pozytywnie ocenili także stosunek ich jakości do ceny. Przedstawiciele piekarni mają powody do zadowolenia, gdyż godło 'Doceń polskie' zdobywają wyłącznie wyróżniające się produkty spożywcze. O prestiżu przyznanego certyfikatu świadczy honorowy patronat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nad programem.

 

Certyfikaty 'Doceń polskie' dla chlebów z Zawady


Chleby: swojak i  żytni domowy ze słonecznikiem produkowane przez firmę Piekarnictwo, Cukiernictwo, P. Szymański, E. Szymańska Sp.j. należą do grona artykułów spożywczych, które zdobyły certyfikat programu podczas XIII audytu zorganizowanego w ramach Ogólnopolskiego Programu Promocyjnego 'Doceń polskie'. 

Certyfikacja miała miejsce 9 lipca w Krakowie. Tego dnia Loża Ekspertów programu oceniła wszystkie zgłoszone artykuły spożywcze i wyróżniła te z z nich, które cechują się doskonałym smakiem, odpowiednim wyglądem i adekwatną do jakości ceną.
Do audytu zakwalifikowano tylko żywność posiadającą tzw. polski akcent – produkowaną z rodzimych składników, wg tradycyjnej receptury lub na terenie naszego kraju.

Każdy ekspert przyznał wyrobom punkty w skali 1-10 za wymienione atrybuty (smak, wygląd, stosunek jakości produktu do jego ceny). Chleby piekarni mieszczącej się w Zawadzie uzyskały wysokie noty, dzięki czemu zdobyły certyfikaty 'Doceń polskie'.

 

Loży Ekspertów przewodniczył Mirek Drewniak, mistrz kuchni, współzałożyciel Fundacji Klubu Szefów Kuchni, autor wielu przewodników kulinarnych. W komisji oceniającej żywność zasiadają wyłącznie osoby z długoletnim doświadczeniem w branży spożywczej. Jednym z członków Loży jest przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Warto przypomnieć, że patronat honorowy nad programu 'Doceń polskie' sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

- Godło programu to dla konsumentów jednoznaczna wskazówka; dowód, że nagrodzony nim wyrób został sprawdzony przez ekspertów, uzyskał ich pozytywną opinię, a przez to jest wart uwagi – podkreśla Marek Bielski, twórca Ogólnopolskiego Programu Promocyjnego 'Doceń polskie'.
- Program 'Doceń polskie' ma charakter ogólnopolski, wyróżnienie pozwala więc zaistnieć firmie również w świadomości konsumentów spoza regionu, na terenie którego producent ma swoją siedzibę. Przez najbliższe 24 miesiące, bo na taki okres przyznawane są certyfikaty, wytwórca nagrodzonej żywności będzie mógł ją promować znakiem 'Doceń polskie', do firmy należy decyzja w jaki sposób wykorzysta możliwości wiążące się z posiadaniem certyfikatu programu – podsumowuje M. Bielski.

 

 

TITTLE.pl © 2001-2020 | odwiedzin: 243506 | © Piekarnia Paweł i Ewa Szymańscy tel. (44) 725 95 15 zawada@piekarniaszymanscy.pl